Giỏ hàng

Hoàng Nghĩa

Personal Trainer

Bằng cấp:

  • Cử nhân đại học Thể dục thể thao Hà Nội
  • Chứng chỉ HLV thể hình Fitness
  • Chứng nhận Fitness Nutrition cấp 2
  • Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR

Kinh nghiệm:

  • 5 năm HLV Fitness
  • Chuyên gia tăng cơ, phục hồi thể lực cho những người ít vận động
  • Cải thiện tư thế sinh hoạt.